Welcome!

Version 1.3
Address Version HTTPS HTTPS enforced Observatory Rating File upload Uptime Country
https://bin.idrix.fr 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ” 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
https://bin.snopyta.org 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ” 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://bin.veracry.pt 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ” 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
https://bin.xsden.info 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ” 100% ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
https://paste.0xfc.de 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ” 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://secure.quantumwijeeworks.ru 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ” 100% ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
https://securebin.howtohack.xyz 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ” 100% ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ
https://ั‚ะฐะนะฝั‹.ะผะธั€ั‹-ะฐะฝะพะผะฐะปะธะธ.ั€ั„ 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ” 100% ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
https://paste.itefix.net 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://paste.systemli.org 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ
https://pastebin.aquilenet.fr 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
https://pastebin.hot-chilli.net 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://privatebin.net 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
https://anonbin.io 1.3.4 โœ” โœ” A+ โœ˜ 94% ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
https://paste.i2pd.xyz 1.3.4 โœ” โœ” A- โœ” 100% ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
https://privatebin.at 1.3.4 โœ” โœ” A- โœ” 100% ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น
https://snip.dssr.ch 1.3.4 โœ” โœ” A- โœ” 100% ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
https://paste.eccologic.net 1.3.4 โœ” โœ” A- โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ
https://pb.florian2833z.de 1.3.4 โœ” โœ” A- โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://privatebin.devol.it 1.3.4 โœ” โœ” B+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://bin.acquia.com 1.3.4 โœ” โœ” B โœ” 100% ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
https://bin.moritz-fromm.de 1.3.4 โœ” โœ” B โœ” 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://sw-servers.net/pb/ 1.3.4 โœ” โœ” B โœ” 98% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
https://wtf.roflcopter.fr/paste/ 1.3.4 โœ” โœ” B โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://paste.chapril.org 1.3.4 โœ” โœ” B โœ˜ 98% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://paste.3q3.de 1.3.4 โœ” โœ” C+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
https://paste.fizi.ca 1.3.4 โœ” โœ” C+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ
https://pastebin.grey.pw 1.3.4 โœ” โœ” C โœ” 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://privatebin.rxyz.rocks 1.3.4 โœ” โœ” C โœ” 100% ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
https://zb.zerosgaming.de 1.3.4 โœ” โœ” C โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ
https://p.dousse.eu 1.3.4 โœ” โœ” C- โœ˜ 100% ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
https://awalcon.org/private/ 1.3.4 โœ” โœ” D โœ” 100% ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ
https://nopaste.xyz 1.3.3 โœ” โœ” A+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
https://paste.dismail.de 1.3.3 โœ” โœ” A+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://paste.tuxcloud.net 1.3.3 โœ” โœ” A- โœ˜ 100% ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ
https://paste.nolsen.xyz 1.3.3 โœ” โœ” B- โœ” 100% ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ
https://pb.nwsec.de 1.3.2 โœ” โœ” B+ โœ” 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://privatebin.freinetz.ch/ 1.3.2 โœ” โœ” B โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://paste.tech-port.de 1.3.1 โœ” โœ” A- โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://bin.nixnet.services 1.3.1 โœ” โœ” B โœ” 98% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://zerobin.farcy.me 1.3.1 โœ” โœ” B- โœ” 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
https://bin.infini.fr 1.3.1 โœ” โœ” C โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
https://paste.biocrafting.net 1.3 โœ” โœ” A- โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://vim.cx 1.3 โœ” โœ” B- โœ” 100% ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
https://0.jaegers.net 1.3 โœ” โœ˜ D โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://paste.jaegers.net 1.3 โœ” โœ˜ D โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Version 1.2
Address Version HTTPS HTTPS enforced Observatory Rating File upload Uptime Country
https://paste.tecff.de 1.2.3 โœ” โœ” D+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://bin.privacytools.io 1.2.1 โœ” โœ” A+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://paste.imirhil.fr 1.2.1 โœ” โœ” A+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
https://bone9.hu/privat/ 1.2.1 โœ” โœ” D โœ” 100% ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ
https://privatebin.gittermann1.de 1.2 โœ” โœ” A+ โœ” 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Version 1.1
Address Version HTTPS HTTPS enforced Observatory Rating File upload Uptime Country
https://gilles.wittezaele.fr/paste/ 1.1.1 โœ” โœ” F โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
http://fresclan.free.fr 1.1.1 โœ˜ โœ˜ D+ โœ” 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
http://valence.mikeofp.free.fr 1.1.1 โœ˜ โœ˜ D+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
http://www.eliteclan.free.fr 1.1.1 โœ˜ โœ˜ D+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Version 0.20
Address Version HTTPS HTTPS enforced Observatory Rating File upload Uptime Country
https://paste.scurvynet.com 0.20.00 โœ” โœ” F โœ˜ 100% ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
https://zerobin-legacy.dssr.ch 0.20 โœ” โœ˜ C+ โœ˜ 100% ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
Version 0.19
Address Version HTTPS HTTPS enforced Observatory Rating File upload Uptime Country
https://sebsauvage.net/paste/ 0.19.2 โœ” โœ” F โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช
https://zerobin.zertrin.org/ 0.19 โœ” โœ” B โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
https://anadrark.com/zerobin/ 0.19 โœ” โœ” F โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
http://paste.linuxundich.de 0.19 โœ˜ โœ˜ F โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
http://paste.piratux.com 0.19 โœ˜ โœ˜ F โœ˜ 100% ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
http://zerobin.hbcom.info 0.19 โœ˜ โœ˜ F โœ˜ 100% ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Fork me on GitHub